Een team is een groep mensen die dezelfde doelen nastreeft, dezelfde visie heeft en gezamenlijk een prestatie neer moet zetten. Binnen de groep hebben we te maken met verschillende individuen en als we alle neuzen dezelfde kant op willen hebben zullen we daar tijd en energie in moeten steken. Er zijn daarom teams die permanent een sportpsycholoog toevoegen aan de begeleidingsstaf om alle groepsprocessen die te maken hebben met de prestatie te begeleiden en bewaken. Het is ook belangrijk alert te zijn en blijven op de mentale weerbaarheid van de leden van het team. “Je bent zo sterk als je zwakste schakel” is niet voor niks het alom bekende gezegde.

Daarnaast hou ik me ook bezig met de dynamiek die heerst binnen sportteams. We stellen en bespreken zowel de gezamenlijke als de individuele doelen, verbeteren de communicatie en we bekijken de rolverdeling en hoe we ieders kwaliteiten en talenten optimaal kunnen benutten. Ik vind het belangrijk dat er een goede band ontstaat tussen mij als sportpsycholoog en de leden van het team. Ik investeer veel in de kennismaking en het winnen van het vertrouwen. Ik kom kijken tijdens wedstrijden en trainingen en stel indien nodig een teamprofiel op. In dit profiel staan zowel de sterke- als verbeter punten van het team die betrekking hebben op de mentale aspecten van de sport beschreven. Vanuit het teamprofiel stel ik een actieplan op dat gebaseerd is op de verbeter punten.