Als trainer van een team krijg je te maken met allemaal verschillende individuen die samen een prestatie moeten neerzetten. Alle neuzen dezelfde kant op krijgen kan een hele klus zijn. Hierbij is de teamdynamiek van essentieel belang.

In deze verdiepende workshop verdiepen trainers zich in de fasen waar een team doorheen gaat en wat hun rol zou moeten zijn binnen deze verschillende fasen. Ook leren trainers welke (mentale) eigenschappen een kampioensteam onderscheidt van de rest. Op deze eigenschappen leren zij inspelen, zodat zij het team zo compleet mogelijk kunnen coachen.

Door vervolgens te reflecteren op het eigen handelen in een aantal situatieschetsen wordt direct de vertaalslag gemaakt van de opgedane kennis naar het sportveld.

De trainers maken in deze verdiepende workshop ook kennis met de tool ‘Performance Profile’. Deze tool leren zij inzetten en gebruiken om erachter te komen wat er bij de spelers speelt en waar zij extra aandacht aan moeten besteden.

Wilt u ook investeren in de kennis van mentale vaardigheden van uw trainers? Neem dan vrijblijvend contact op met BestOfYou om de mogelijkheden te bespreken.