Sportpsychologie Inleiding: De Rol van de Trainer

Uit onderzoek blijkt dat het effect van mentale training bij jonge en talentvolle sporters groter is wanneer de trainer wordt betrokken bij het aanleren van mentale vaardigheden. Om te kunnen voldoen aan mentale leerlijnen die vanuit een club/vereniging/bond opgesteld worden moet een trainer basiskennis hebben van mentale vaardigheden die zijn sporters moeten verwerven.

In deze inleidende workshop over sportpsychologie maken trainers en coaches kennis met belangrijke mentale begrippen en vaardigheden en leren zij deze praktisch toepassen in trainingen en coaching. Onderwerpen die aan bod komen zijn:
– Motivatie en het stellen van de juiste doelen
– Presteren onder druk versus ontspanning
– Focus
– Gedachten
– Visualisatie

Vanuit de theoretische kennis wordt direct de vertaalslag gemaakt naar de praktijk. Trainers en coaches gaan op een actieve manier aan de slag met de bovengenoemde vaardigheden en leren deze praktisch toepassen zoals ze dit bij hun eigen sporter/team kunnen doen.

Wilt u ook investeren in de kennis van mentale vaardigheden van uw trainers? Neem dan vrijblijvend contact op met BestOfYou om de mogelijkheden te bespreken.