Voor coaches en trainers die meer aandacht willen besteden aan de mentale kant van sport bied ik speciale begeleidingstrajecten aan. Om een actieplan op te stellen voor zo’n traject zullen we beginnen met een kennismaking en intakegesprek. Zo kunnen we de onderlinge verwachtingen uitspreken en afstemmen en bespreken welke thema’s we gaan aanpakken.

De trajecten kunnen heel uiteenlopende doelen hebben. De focus kan liggen op jezelf als coach/trainer. We richten ons op de mentale aspecten waar je mee te maken krijgt en gaan dieper in op de vaardigheden waarmee jij jouw team nog beter kunt trainen. Je leert hoe je nog beter kan aansluiten bij jouw sporters zodat je het beste uit hen naar boven haalt. Onderwerpen waar je dan aan kan denken zijn effectieve communicatie, verschillende leerstijlen, het creëren van een veilig leerklimaat en positieve coaching.

Uit onderzoek is gebleken dat het effect van mentale training bij sporters groter is wanneer de trainer wordt betrokken bij het aanleren van mentale vaardigheden. Daarom kan een begeleidingstraject ook gericht zijn op hoe jij als trainer/coach mentale vaardigheden voor jouw sporters in kan zetten. Zo leer ik je middelen om jouw sporters beter te laten omgaan met spanning en druk, of hoe jij jouw team ondanks de persoonlijke doelstellingen allemaal met de neus dezelfde kant op kan krijgen door aan de slag te gaan met een gezamenlijke doelstelling waar iedereen zich verbonden aan voelt.

Is er binnen de vereniging een groep trainers/coaches die meer willen leren over mentale training in de sport en de actieve rol die zij daarbinnen op zich kunnen nemen? Dan is er ook mogelijkheid tot het organiseren van workshops. Tijdens de workshops gaan we op een interactieve manier aan de slag met dezelfde uitdagingen die in 1-op-1 trajecten aangepakt worden. Door met elkaar in gesprek te gaan en het geleerde direct in de praktijk te brengen verwerven we inzichten en kennis die na de workshop direct in de praktijk gebracht kan worden.

Investeer in jezelf als trainer/coach en daarmee investeer je in de prestatie van jouw sporters!